Visste du att:


Oregelbundna engelska verb
Ett orgelbundet verb är ett verb som inte följer någon böjningsregel.
Dvs. jag går, jag gick till, jag har gått, är alltså oregelbundet.
kom ihåg att olika länder har olika regler för det här.

Här är 141 oregelbundna verb på engelka.
Infinitiv (grundform)
Imperfekt (dåtid)
Perfekt particip (efter)
Svenska
begin began begun börja
bend bent bent böja, böja sig
bet bet (betted) bet (betted) slå vad
bid bid bid bjuda (på auktion/kortspel eller liknande)
bind bound bound binda (bunden)
bite bit bitten bita,bitas,snäppa
bleed bled bled blöda
blow blew blown blåsa
break broke broken bryta, ha sönder; gå sönder
breed bred bred föda upp; uppfostra, fostra
bring brought brought ta med sig, ha med sig, komma med
build built built bygga
burn burnt (burned) burnt (burned) brinna, bränna
burst burst burst brista, spricka; störta
buy bought bought köpa, bjuda på
cast cast cast gjuta; kasta
catch caught caught fånga, fastna etc…
choose chose chosen välja
cling clung clung klänga fast, hålla sig fast
come came come komma (hit)
cost cost cost kosta
creep crept crept krypa; smyga
cut cut cut klippa, skära
deal dealt dealt handla, göra affärer
dig dug dug gräva
do did done göra
draw drew drawn attrahera; rita
dream dreamt (dreamed) dreamt (dreamed) drömma
drink drank drunk dricka
drive drove driven köra
eat ate eaten äta
fall fell fallen falla
feed fed fed mata
feel felt felt känner sig
freeze froze froze frysa
get got got (gotten) få; komma
give gave given ge
go went gone gå;åka;bli
grind ground ground mala; slipa
grow grew grown växa; odla
hang hung hung hänga
have had had ha, äta, dricka
hear heard heard höra
hew hewed hewed hugga
hide hid hidden (hid) gömma, dölja
hit hit hit slå
hold held held hålla
hurt hurt hurt skada
keep kept kept hålla
kneel knelt (kneeled) knelt (kneeled) niga, stiga ned på knä
knit knit (knitted) knit (knitted) sticka
know knew known veta
lay laid laid lägga, har sex
lead led led visa vägen
lean leant leant luta sig
leap leapt leapt hoppa iväg
learn learnt (learned) learnt (learned) lära sig
leave left left lämna
lend lent lent låna ut
let let let tillåta
lie lay lain ligga, lägga sig
light lit lit tända
lose lost lost förlora, tappa
make made made skapa, tillverka, göra
mean meant meant betyda, mena
meet met met möta, träffa
mow mowed mown klippa, slå (klippa gräsmattan)
pay paid paid betala
prove proved proved bevisa, visa sig vara
put put put sätta, ställa, lägga
quit quit quit lämna
read read read läsa
ride rode ridden rida, åka
ring rang rung ringa
rise rose risen stiga, gå ner
run ran run springa, gå; sköta, leda; rinna
saw sawed sawn såga
say said said säga
see saw seen se
seek sought sought söka
sell sold sold sälja
send sent sent skicka, sända
set set set sätta, ställa, lägga
sew sewed sewn sy
shake shook shaken skaka
shine shone shone skina, lysa
shoot shot shot skjuta
show showed shown visa
shrink shrank shrunk krympa
shut shut shut stänga
sing sang sung sjunga
sink sank sunk sjunka
sit sat sat sitta, sätta sig
sleep slept slept sova
slide slid slid glida, halka
sling slung slung slunga, kasta
slink slunk slunk smyga
slit slit slit skära, sprätta
smell smelt smelt lukta
sow sowed sown
speak spoke spoken tala
speed sped sped rusa, röra sig fort
spell spelt spelt stava
spend spent spent spendera utgifter, tillbringa
spill spilt spilt spilla, hälla ut
spin spun spun spinna, snurra
spit spat spat spotta
split split split splittra, klyva, dela upp sig
spoil spoilt spoilt förstöra, skämma bort
spread spread spread sprida ut
spring sprang sprung hoppa
stand stood stood stå; stå ut med
steal stole stolen själa; smyga
stick stuck stuck sticka; klistra, fastna
sting stung stung sticka, stinga
stink stank stunk stinka
strew strewed strewed strö ut, översålla
stride strode stridden spatsera med långa steg
strike struck struck slå, träffa
swear swore sworn svära
sweep swept swept svepa, dra; sopa
swell swelled swollen svälla
swim swam swum simma
swing swung swung svänga
take took taken ta
teach taught taught undervisa, lära ut
tear tore torn slita, riva, rusa
tell told told tala om, berätta, säga
think thought thought tänka, tycka, tro
throw threw thrown kasta, slänga
thrust thrust thrust sticka, stoppa, knuffa
tread trod trodden trampa
understand understood understood förstå
wake woke woken vakna, väcka
wear wore worn bära, ha på sig; bli sliten
weave wove woven väva, fläta
weep wept wept gråta
win won won vinna
wind wound wound veva, vrida
wring wrung wrung vrida
write wrote written skriva

Upp
Ingen tävling just nu...

Tävling
Pluggis innehåller 1010 länkar i 33 olika kategorier. Bokmärk
Fråga biblioteken - Flera hundra bibliotekarier finns redo för att hjälpa dig (kostnadsfritt) hitta bra informationskällor, tipsa om litteratur och webbsidor samt att ge vägledning i informationssökning via chatt eller e-post!
-Alla är välkomna att ta hjälp.

Öppet: vardagar kl. 10.00-21.00 och lördag-söndag kl. 13.00-17.00.
Fråga biblioteket.se
Lärarinfo | Samarbete | Cookies | Press | Kontakt | Admin | © 2006-2021 Pluggis.nu

Sponsrade länkar
Radiolinker.com